Birim Fiyat No: YAPILACAK İŞİN CİNSİ
   
261-000 HAVA KANALI :Levha halinde (Ölçü m²:İhzarat:%40)
  Monte edilmemiş kanal halinde ihzarat:%60
261-100 Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması:
  Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması menfezlere ve apareylere bağlantılarda bezli bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil  imal ve montajı 499 mm. den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde köşebentler kullanılacak.Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir. Levha kalınlıkları: (TS-822 ve  uygun galvaniz sacdan)
261-101 En Geniş Kenarı   250 mm.ye kadar   olanlarda     0.50 mm
261-102 En Geniş Kenarı   499 mm.ye kadar   olanlarda     0.60 mm
261-103 En Geniş Kenarı   990 mm.ye kadar   olanlarda     0.75 mm
261-104 En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar  olanlarda     0.90 mm
261-105 En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar  olanlarda     1.00 mm
261-106 En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar  olanlarda      1.15 mm
261-107 En Geniş Kenarı 2500 mm.'den büyük                      1.25 mm
  Not:1-Kanalların bağlantı kenetleri köşebentle yapıldığı takdirde montajlı birim fiyat %10 artırılarak uygulanacaktır.
          2-Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalının ek yerlerinin galvanizden imal edilen, kendinden mastikli flanşlar ile birleştirilmesi, uygun uzunluktaki köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, 140 mm. metal sıkıştırma parçalarının uygun aralıklarla sabitlenmesi durumunda BFT 261-100'deki montajlı birim fiyatlara%80 eklenerek ödeme yapılacaktır.
261-300 Alüminyum levha kullanılarak hava kanalkı yapılması:
  Diğer özellikler  BFT.261-100'ün aynı. Yalnız alüminyum levha kalınlıkları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
261-301 En Geniş Kenarı   250 mm.ye kadar   olanlarda     0.70 mm
261-302 En Geniş Kenarı   499 mm.ye kadar   olanlarda     0.80 mm
261-303 En Geniş Kenarı   990 mm.ye kadar   olanlarda     1.00 mm
261-304 En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar  olanlarda     1.25 mm
261-305 En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar  olanlarda     1.40 mm
261-306 En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar  olanlarda      1.50 mm
261-307 En Geniş Kenarı 2500 mm.'den büyük                      1.65 mm
  Not:1-Kanalların bağlantı kenetleri köşebentle yapıldığı takdirde montajlı birim fiyat %10 artırılarak uygulanacaktır.
261-700 Paslanmaz Çelik sacdan projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması
  Diğer özellikler  BFT.261-100'ün aynı. Yalnız paslanmaz levha kalınlıkları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
261-701 En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar             0.50 mm
261-702 En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar            0.60 mm
261-703 En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar            0.70 mm
261-704 En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar          0.80 mm
261-705 En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar          0.90 mm
261-706 En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar         1.00 mm
261-707 En Geniş Kenarı 2500 mm.ye kadar         1.15 mm
  Not:1-Kanalların bağlantı kenetleri köşebentle yapıldığı takdirde montajlı birim fiyat %10 artırılarak uygulanacaktır.
265-000 KANAL İZOLESİ : (Ölçü:m²:İhzarat: %40)
  Isıtılmamış veya soğutulmamış ortamdan geçen hava kanallarının 2,5 -5 cm kalınlıkta mantar veya benzeri levhalarla izolesi, köşelerin köşebentlerle takviyesi, 03-04 m. ara ile çemberlenmesi ve üzeri projesine uygun kalınlıkta sac veya alüminyum ile kaplanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil.
265-100 Plaka tipi, tip 50'lik cam yünü veya tip 70'lik taş yünü ile 2,5 cm kalınlıkta
265-200 Plaka tipi, tip 50'lik cam yünü veya tip 70'lik taş yünü ile 5 cm kalınlıkta
265-300 Styrophor 2,5 cm; (18 kg/m³) ile:
265-400 Styrophor 5 cm;    (18 kg/m³) ile:
265-100/a 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
265-200/b 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
265-300/c 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş  yünü levha
265-400-d 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş  yünü levha
265-500 Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile
  kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m²: İhzarat %40)
  Isıtılmamış veya soğutulmamış ortamdan geçen hava kanallarının 2,5 -5 cm kalınlıkta, fabrikasında cam ipliği takviyeli, kraft kağıtlı, alüminyum folyo kaplı 50 kg/m³ yoğunluktaki cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunluktaki taş yünü levhası veya 24 kg/m³ yoğunluktaki cam yünü şiltesi ile izolesi için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü levhaların folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkan 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması her  türlü işçilik dahil (Taş yünü için fiyat farkı verilmez.)  
265-501 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
265-502 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
265-503 5,0 cm kalınlıkta24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
265-504 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş  yünü levha
265-505 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş  yünü levha
265-506 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam  yünü levha
265-507 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam  yünü levha
265-508 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş  yünü levha
265-509 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş  yünü levha
265-600 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi : (Ölçü:m².İhzarat :%40)
  Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden üretilen, -60 ile +100 °C arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği beyan değeri   l  (0°C)   <  0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı  m > 7000, yangın mukavemeti class 0 sınıfı, ortalama 40-75 kg/m³ yoğunlukta olan kapalı hücreli, esnek elastomerik kauçuk köpük yalıtım malzemesi ile, izole yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi ve kanal yüzeyine kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levha izolelerin ek yerlerinin 3 mm. kalınlığında kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, elastomerik kauçuk köpüğü kanal yalıtım levhaları  dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için
  özel imal edilmiş iki kat UV koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen izole malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (sülyen boya,UV koruma boyası ve askı çubukları bedeli hariç.)
  NOT: *Çift kat UV koruma boyası kullanılması durumunda montajlı birim fiyat bedeli %7 arttırılacaktır.
  *Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.
  *Yukarıda verilen yangın mukavemeti l ile m ve değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.
  Kalınlık
265-601 9 mm levha
265-602 13 mm levha
265-603 19 mm levha
265-604 25 mm levha
265-605 32 mm levha
265-606 40 mm levha
265-607 50 mm levha
265-800 Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi; (Ölçü:m².İhzarat :%40)
  Levha şeklinde, tamamen esnek, kapalı hücreli, atmosfere karşı dayanıklı, küflenmeyen, korozyona sebep olan klorları bünyesinde bulundurmayan biyolojik etkilenmeyen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ufalanma özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen, ısı iletkenlik katsayısı l (40 °C) < 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı m >  5000, yangın mukavemeti B1 sınıfı olacak (DIN 4102), yoğunluğu 25-40 kg/m³ olan, -80 °C ile +100 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, ısı yalıtımı yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındıktan sonra özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine metrekare sarfiyatı 250 gr/m² olacak şekilde sürülerek yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin 3 mm kalınlıktaki kendinden yapışkanlı polietilen bant veya 5 cm genişlikte ip takviyeli pvc bant ile birleştirililmesi,tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın
  sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması;polietilen köpüğü ısı yalıtım levhaları dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal edilmiş iki kat UV koruma boyası,  sürülmesi mecburi olup, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.
  NOT: *Çift kat UV koruma verniği  kullanılması durumunda montajlı birim fiyat bedeli %7 arttırılacaktır.
  *Yukarıda verilen yangın mukavemeti l ile m ve değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.
  Et Kalınlığı
265-801 6 mm
265-802 10 mm
265-803 15 mm
265-804 20 mm
265-805 30 mm
265-900 Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı;
  (Ölçü:m².İhzarat :%40)
  Bir yüzü minumun 25 mikron alüminyum lamine kaplı, levha şeklinde, kapalı hücreli, ondülesiz, su geçirimsiz, lif çözücülere, UV 'ye,dış etlenlere ve iklim şartlarına karşı dayanıklı, küflenmeyen, çürümeyen, korozyona sebep olan klorları bünyesinde bulundurmayan, biyolojik koşullardan etkilenmeyen , çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen,ufalanma özelliği olmayan, kolay şekil verilebilen boyutsal kararlılığa sahip, ısı iletkenlik katsayısı l (40 °C) <  0.040 W/mK, su buharı difüzyon dirençç katsayısı m > 5000, Yangın mukavemeti B1 sınıfı (DIN 4102), minumum yoğunluğu 25-40 kg/m³ olan, -80 °C ile +100°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, ısı yalıtımı yapılacak olan kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel sıvı yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine metrekare sarfiyatı 250 gr/m².olacak şekilde sürülerek yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben birleşim yerlerinde kendinden yapışkanlı polietilen bant uygulanması için, ısı yalıtım malzemesi ile yapıştırıcı ve bandın temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.
  NOT: *Yukarıda verilen yangın mukavemeti l ile m ve değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.
  Et Kalınlığı
265-901 6 mm
265-902 10 mm
265-903 15 mm
265-904 20 mm
265-905 30 mm
265-1000 Toplam kalınlığı 75 ile 300 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı:(Ölçü:m².İhzarat :%40)
  Isıl iletkenliği 0°C'de l < 0,40 W/mK (EN 12667-DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı m> 7000 (EN 12086 -DIN 52615 ), yangın sınıfı class0, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³,kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 75 mikron ile 300 mikron aralığında olan alüminyum folyo ile kaplanmış , ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elatomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85 °C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımının yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla, alt yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması,bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 30
  mikron  kalınlıktaki ve 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, Adı geçen yalıtım malzemelerinin temin, iş yerine getirimesi ve montajlarının yapılması.
  NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullamılmaz.
  *Yukarıda verilen yangın sınıfı ile  m ve l değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.
  Levha genişliği  Et kalınlığı
265-1001 1000                     10
265-1002 1000                     13
265-1003 1000                     19
265-1004 1000                     25
265-1005 1000                     32
265-1006 1000                     40
265-1007 1000                     50
265-1008 1200-1500          10
265-1009 1200-1500          13
265-1010 1200-1500          19
265-1011 1200-1500          25
265-1012 1200-1500          32
265-1013 1200-1500          40
265-1014 1200-1500          50
265-2000 Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı:
  Isıl iletkenliği 0°C'de l < 0,40 W/mK (EN 12667-DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı m> 7000 (EN 12086 -DIN 52615 ), yangın sınıfı class0, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³,kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü   alüminyum folyo ile kaplanmış , ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elatomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85 °C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımı yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması,bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 140 mikron kalınlıktaki, 35/30 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, her türlü vana, pislik tutucu, çek valf ventil ve benzer ekipmanların yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temin, iş yerine getirimesi ve montajlarının yapılması
  NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullamılmaz.
  *Yukarıda verilen yangın sınıfı ile  m ve l değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.
  Levha genişliği(mm)    Et kalınlığı (mm)
265-2001 1000                     10
265-2002 1000                     13
265-2003 1000                     19
265-2004 1000                     25
265-2005 1000                     32
265-2006 1000                     40
265-2007 1000                     50
265-2008 1200-1500          10
265-2009 1200-1500          13
265-2010 1200-1500          19
265-2011 1200-1500          25
265-2012 1200-1500          32
265-2013 1200-1500          40
265-2014 1200-1500          50
266-000 AKUSTİK YALITIM : (Ölçü:m².İhzarat :%40)
  Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalların ses sönümlemesi için iç kısımlarının tip detay resimlerinde gösterildiği şekilde, yalıtım malzemesi ile gerekli kalınlıkta yalıtımı, uygulama için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil.
266-100 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
266-200 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
266-400 Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte , cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı : (Ölçü:m².İhzarat :%40)
  Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalların ses sönümlemesi için, kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi,kendi genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü fabrikasyon akrilen kaplanmış 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte veya cam tülü kaplanmış 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha veya 70 kg/m³ yoğunluktaki taş yünü levhaların akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil.
266-401 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
266-402 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
266-403 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
266-404 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
266-405 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
266-406 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
266-407 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
266-500 Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması:
  (Ölçü:m².İhzarat :%40)
  Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta,yüzeyinde  alev ilerlemeyen, kendinden sönümlü, yangın mukavemeti (BS 476 göre) Class 0 ve ısı iletkenlik katsayısı l (40 °C) < 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların,önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyetı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, işyerinde temini ve montajının yapılması.
  *Yukarıda verilen yangın mukavemeti  ile  m ve l değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır.
  Yalıtım kalınlığı
266-501 6 mm
266-502 10 mm
266-503 15 mm
266-504 20  mm
266-505 25 mm